Διακύμανση απόχρωσης (Shade Variation) στα πλακάκια

Η διακύμανση απόχρωσης (shade variation) υποδεικνύει το βαθμό στον οποίο το χρώμα, ο τόνος και η υφή διαφέρουν μεταξύ των ιδίων πλακιδίων. Σχεδόν κάθε πλακάκι από τα κεραμικά και τα πορσελανάτα, εκτός από τα καθαρά μαύρα και λευκά πλακάκια, έχουν κάποιο βαθμό διακύμανσης ακόμα και από την ίδια παραγωγική διαδικασία.
Ο βαθμός διακύμανσης είναι επιθυμητός για να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα.


Ο Σύνδεσμος Διανομέων πλακιδίων (Ceramic Tile Distributors Association (CTDA)) έχει αναπτύξει τις ακόλουθες βαθμίδες για την διακύμανση απόχρωσης (Shade Variation)
 

  • V1 = Ομοιόμορφη εμφάνιση - Οι διαφορές μεταξύ των τεμαχίων από την ίδια παραγωγή είναι ελάχιστες.
  • V2 = Ελαφρά Παραλλαγή - Σαφώς διακριτές διαφορές στην υφή ή / και το σχέδιο με παρόμοια χρώματα.
  • V3 = Μέτρια Παραλλαγή - Ο αριθμός των χρωμάτων σε κάθε κομμάτι θα διαφέρει σημαντικά.
  • V4 = Σημαντική Παραλλαγή - Τυχαίες διαφορές χρώματος από πλακάκι σε πλακάκι, έτσι ώστε ένα πλακάκι να έχει τελείως διαφορετικά χρώματα από αυτά στα άλλα πλακάκια. Έτσι, η τελική εγκατάσταση θα είναι μοναδική.
     

Διακύμανση απόχρωσης (Shade Variation) στα πλακάκια