Μάθε τα πάντα για τα πλακάκια, τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιότητες