Οροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Ταυτότητα της επιχείρησης
Το kotronakis-plakakia.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kotronakis-plakakia.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα kotronakis-plakakia.gr, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΠΛΑΚ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ, με ΑΦΜ: 801104464, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 149194501000 που εδρεύει επί της ΦΥΛΗΣ 18, στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Τ.Κ.13451. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2314813, Fax: 210 2314813.

 

Όροι και μεταβολές
Το kotronakis-plakakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Οποιαδήποτε αλλαγή τέτοιου είδους θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης το kotronakis-plakakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Το kotronakis-plakakia.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

 

Ευθύνη χρηστών
Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος kotronakis-plakakia.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο kotronakis-plakakia.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του

 

Περιορισμός Ευθύνης
Το kotronakis-plakakia.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το kotronakis-plakakia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Το kotronakis-plakakia.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο του kotronakis-plakakia.gr, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Τέλος το kotronakis-plakakia.gr δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

 

Διαθεσιμότητα
Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή fax ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

 

Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

 

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%).

 

Προσωπικά Δεδομένα
Το kotronakis-plakakia.gr, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος το kotronakis-plakakia.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

 

Ακύρωση/Επιστροφή

Πολιτική επιστροφών παραγγελιών e-shop :
Μπορείτε να μας επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο βρίσκετε στην αρχική του συσκευασία και εφόσον η συσκευασία δεν έχει δεχτεί αλλοιώσεις από καιρικά φαινόμενα κτλ και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς με mail στη διεύθυνση: sales@kotronakis-plakakia.gr  η τηλεφωνικά καλώντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ : 210 2323276, 210 2314813, την απόφαση σας αυτή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Για όποιας παραγγελίας τα προϊόντα επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής που αφορούν την επιστροφή του προϊόντος, μέχρι τις εγκαταστάσεις της εταιρείας δεν καλύπτονται από την "Κοτρωνάκης" και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στα επιστρεφόμενα από την "Κοτρωνάκης"  χρήματα δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αρχικής αποστολής σε εσάς αν υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Η επιστροφή του αντίτιμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν. Σε όποια περίπτωση η χρηματική επιστροφή θα γίνεται μετά  την ενημέρωση μας  γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων και εφόσον εμείς δεχτούμε την επιστροφή τους,ύστερα από τον έλεγχο των προϊόντων τα οποία θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην εταιρεία.
Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε μια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος κατά την επιστροφή του.Για λόγους υγιεινής τα καπάκια λεκάνης δεν μπορούν να επιστραφούν.
Για τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται  κατόπιν παραγγελίας η εταιρεία εισάγει ακριβώς την ποσότητα που παραγγέλνει ο πελάτης για αυτό αλλαγές, ακυρώσεις, επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.
Προϊόντα με εμφανή σημάδια χρήσης δεν γίνονται δεκτά.
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι λάθος και σε αυτό οφείλετε η εταιρεία μας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία "Κοτρωνάκης".
Δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο  ή την παρούσα σύμφωνα με τον νόμο.

Πολιτική επιστροφών παραγγελιών καταστήματος :
Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας σας μπορείτε επιδεικνύοντας την απόδειξη αγοράς να επιστρέψετε ένα προϊόν που βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία η οποία δεν θα έχει δεχτεί αλλοιώσεις από καιρικά φαινόμενα κτλ και να λάβετε πιστωτικό σημείωμα.
Προϊόντα με εμφανή σημάδια χρήσης δεν γίνονται δεκτά.
Δεν δεχόμαστε επιστροφές σε υλικά τοποθέτησης ( πχ. Κόλλα, στόκος, κτλ) όπως και κάθε προϊόν που έχει τροποποιηθεί / χρησιμοποιηθεί. Έξοδα μεταφοράς και άλλων προσθέτων υπηρεσιών δεν επιστρέφονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε μια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος κατά την επιστροφή του. Για λόγους υγιεινής τα καπάκια λεκάνης δεν μπορούν να επιστραφούν.
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι λάθος και σε αυτό οφείλετε η εταιρεία μας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία "Κοτρωνάκης".
Ο πελάτης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα εμπορεύματα στην αποθήκη της εταιρείας.

Ακύρωση παραγγελίας :
Σε περίπτωση που το προϊόν είναι "Διαθέσιμο" και εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η αποστολή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο πωλητή της εταιρείας δύο (2-3) μέρες νωρίτερα της παράδοσης στο τηλέφωνο: 210 2323276, 210 2314813 ή να μας στείλετε mail στη διεύθυνση: sales@kotronakis-plakakia.gr.

Σε περίπτωση που το προϊόν που θέλετε να ακυρώσετε είναι προϊόν "Κατόπιν παραγγελίας" τότε η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα:
1.   Να σας ζητήσει αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται από την εμπορευσιμότητα του προϊόντος.
2.   Να συμψηφίζει της απαίτησή της αυτή ολικά με την προκαταβολή που έχετε ήδη καταβάλει.