Καταστήματα
5a47dc4f9e Φάληρο 211 0127 931
5a47dc4f9e Καματερό
210 2323276, 210 2314813

Carron μπαταρίες κουζίνας

Σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια προϊόντα. Στη έκθεση μας μπορείτε να δείτε πλήρη όλα τα προϊόντα όπου και ανανεώνονται διαρκώς.

Τιμή 204,00€ με το ΦΠΑ

Τιμή 174,25€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο
Τιμή 216,75€ με το ΦΠΑ. Granite

Τιμή 144,50€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 259,25€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 109,65€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο
Τιμή 148,75€ με το ΦΠΑ. Granite

Τιμή 161,50€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 246,50€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο
Τιμή 284,75€ με το ΦΠΑ. Granite

Τιμή 221,00€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 168,00€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο
Τιμή 195,50€ με το ΦΠΑ. Granite

Τιμή 204,00€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο
Τιμή 225,00€ με το ΦΠΑ. Granite

Τιμή 195,50€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 233,75€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 242,25€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 212,50€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 318,75€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 187,00€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 161,50€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 182,75€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

Τιμή 165,75€ με το ΦΠΑ. Χρώμιο

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ
36 DOSEIS