Τηλέφωνα μπάνιου

Τηλέφωνα μπάνιου σε μεγάλη ποικιλία και σε πολύ καλές οικονομικές τιμές

Τιμή 23,00€ με το ΦΠΑ. Εγκαταστημένη στην έκθεση μας Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τιμή 22,50€ με το ΦΠΑ. Εγκαταστημένη στην έκθεση μας Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ
36 DOSEIS2