Αρχική

Μπάνιο - Είδη υγιεινής Μπαταρίες νιπτήρος

Μπαταρίες νιπτήρος επιτραπέζιες

Μπαταρίες νιπτήρος επιτραπέζιες

οι  επιτραπέζιες μπαταρίες νιπτήρος μπορούν να τοποθετηθούν στον πάγκο έξω από τον νιπτήρα

1